Jak se efektivně učit? Najděte svůj učební styl!

Úspěch ve škole záleží na mnoha okolnostech. Pokud nechcete při vašem studiu nic podcenit, zaměřte se na svůj specifický učební styl. Jeho nalezení totiž může být klíčem k lepším studijním výsledkům.
muž s tabletem

Co je učební styl?

Jedná se individuální způsob učení, protože každý člověk má jiný způsob přijímání a shromažďování znalostí. Nejčastěji se učební styly dělí z podle smyslových preferencí:
1.       Zrakový, vizuální
Těmto lidem vyhovuje v nových situacích pozorování a uplatňují především své zrakové schopnosti. Vyhovují jim mapy, tabulky, grafy, symboly, obrázky, fotografie, videa a přemýšlejí v obrazech. Studenti se zrakovým učebním stylem preferují čtení knih před výkladem. Pokud mají něco reprodukovat, jsou schopni si přesně vybavit stránku z učebnice či sešitu, typ písma, grafiky atd. Zrakově orientovaní studenti by si měli materiály kopírovat, opisovat, dělat myšlenkové mapy, nákresy, psát si poznámky, výpisky, zvýrazňovat a podtrhávat si důležité informace.
 
2.       Sluchový, auditivní
Pokud si snadněji zapamatujete informace, které slyšíte, pak můžete být sluchovým typem. Takovým lidem se dobře učí prostřednictvím výkladu, skupinových diskuzí a zvukových záznamů. Patříte-li k tomuto typu, choďte co nejvíce na přednášky a nahrávejte si hlas učitele, čtěte si text z učebnice nahlas, vznášejte časté dotazy a diskutujte s ostatními.
 přednášející u tabule
3.       Pohybový, kinestetický
Takoví jedinci se snadněji učí, když si mohou něco vyzkoušet, osahat, zkrátka potřebují pohyb a něco zažít.  Při učení preferují reálné věci, příklady, mají rádi pokusy, názorné pomůcky, modely. Pokud patříte k tomuto typu, dělejte si časté přestávky, při učení choďte, vytvářejte si kartičky, trojrozměrné materiály, prezentace pro ostatní. Navštěvujte výstavy a exkurze.
 
A ještě jedna důležitá poznámky, učební styly se vzájemně nevylučují, ve skutečnosti mnoho studentů používá kombinaci několika stylů. Navíc neexistuje žádný důkaz o tom, že by byl jeden účinnější než druhý – jde jen o to, najít si ten, který vám nejvíce vyhovuje.

4.2/5 - (14 votes)